"Min vision är att gynna den biologiska mångfalden och erbjuda produkter som är bra för djur och miljö"


Anna Olsson

Jag heter Anna Olsson och startade min verksamhet i början av 2018.

Jag startade som Annas Djurbod och sålde djurfoder och tillbehör, samt vandrande pinnar och blad.

I februari 2022 bytte jag företagsnamnet till Naturboden.

Fokus ligger nu på vilda djur, natur och miljö.

Hos mig kan ni handla vildfågelfrö, insektshotell, Bokashiströ, fimpburkar och mycket mer.

Jag har även skrivit handböcker om ankor vilka jag kommer fortsätta sälja i butiken.


Övrigt om mig.

Jag är engagerad i Stiftelsen Djurens Ö som skräpkampanjsansvarig, samt deltar i Grodräddningen längs våra vägar på våren.

Jag är även med i Djurö Byalags naturgrupp, vi anordnar bl.a vandringar i närområdet.

Jag har en anställning som barnskötare på en ö i Stockholms skärgård och driver Naturboden på deltid.