När du köper dessa armband bidrar du till att skräp plockas från hav och kuster!

Armbanden kommer från 4ocean och CleanSea.